Menu Zamknij

Kurs Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód wspomagający pracę pielęgniarki w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Kurs Opiekuna medycznego przeznaczony jest dla osób chcących:

 • pracować i pracujących w zawodzie opiekun medycznego
 • pogłębić swoje umiejętności i kwalifikacje
 • nauczyć się w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo podopiecznego i własne
 • wyjechać za granicę do pracy w zawodzie opiekun z dodatkowymi kwalifikacjami.

Ukończenie kursu opiekuna medycznego zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna medycznego w Polsce i zagranicą.

Kursant otrzymuje zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu opiekuna medycznego w języku polskim oraz w j. niemieckim lub angielskim., dzięki którym można podjąć zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy.

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia SOKRATES. .Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, powinieneś zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu.

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne prosimy o kontakt z Centrum Edukacji SOKRATES przed zgłoszeniem się do urzędu pracy celem ustalenia szczegółów w kwestii dalszej współpracy.

Program kursu

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Podstawy psychologii i socjologii.
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 5. Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 6. Zasady postępowania i rozpoznawanie potrzeb pacjenta.
 7. Opieka długoterminowa
 8. Aktywizacja osób chorych i niesamodzielnych.
 9. Dietetyka wieku starszego
 10. Etyka w pracy opiekuna medycznego
 11. Pierwsza Pomoc przedmedyczna
 12. Ergonomia pracy opiekuna
 13. Zasady bhp w pracy opiekuna medycznego
Koszt kursu w wymiarze 80 godzin to kwota  600 zł brutto – 249 zł brutto 
Koszt kursu 160 h – to kwota  800 zł brutto w cenie promocyjnej – 400 zł
Koszt kursu 280 h – to kwota  1300 zł brutto w cenie promocyjnej – 550 zł.

EGZAMIN ON-LINE

ZAPISY ON-LINE