Informacje BHP - czytaj bloga

Opieka nad osobami starszymi: Zakres obowiązków, kursy i wymagana wiedza

Zakres obowiązków opiekunki osób starszych Opiekun osób starszych pełni kluczową rolę w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa osobom starszym. Firma szkoleniowa Sokrates z Zabrza od wielu lat organizuje kursy...

Apteczka w zakładzie pracy

Dokładnie, zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy oraz do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w firmie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowym dokumentem zawierającym istotne informacje i formalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie. Jej celem nie tylko jest minimalizacja...

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, co jest...

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa stanowi priorytet w zapewnianiu bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz chronieniu zdrowia i życia. Inwestowanie w kompleksową ochronę przeciwpożarową jest kluczowe, aby minimalizować...