Informacje BHP - czytaj bloga

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy

Natychmiastowa reakcja jest kluczowa w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. Sprawnie przeprowadzona ewakuacja może mieć kluczowe znaczenie dla minimalizacji strat i uratowania życia. Aby...

Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych wiąże się z ryzykiem wypadków i zagrożeń dla zdrowia pracowników. Dlatego istotne jest przestrzeganie przepisów BHP, które mają na celu zapewnienie...

Bezpieczna praca w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie jest kluczowym elementem działalności każdej firmy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników oraz stan produktów przechowywanych w magazynie. Projektując i budując...

Wyznaczanie i oznakowanie dróg transportowych w zakładzie pracy

Właściwe oznakowanie i wyznaczenie dróg transportu w zakładzie pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz uniknięcia wypadków i kolizji. Oto kilka kluczowych punktów, które...

Praca w mikroklimacie gorącym

Wysoka temperatura otoczenia może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych u pracowników związanych z nadmiernym poceniem i utratą płynów. Pocenie się to naturalny mechanizm regulacji temperatury ciała, ale w...