Menu Zamknij

Informacje BHP

Section Title

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zarówno dla człowieka jak i jego środowiska. Pracownik budowlany w swoim środowisku pracy… ...

Najczęstsze przyczyny wypadków na budowie

Bezpieczeństwo na budowie, w porównaniu z innymi miejscami wykonywania pracy, charakteryzuje się wysoką liczbą wypadków przy pracy, niestety bardzo często mamy do czynienia z wypadkami … ...

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Jeśli Państwa pracownik uległa wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, proszę nie zwlekać i niezwłocznie skontaktować się z nami. Zlecając… ...