kurs_opiekuna
promocje-1
promo-1
previous arrow
next arrow

Kursy i szkolenia bhp Zabrze, szkolenia ppoż.

Kursy i szkolenia BHP i P.POŻ na terenie Zabrza, Katowic, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Gliwic oraz innych miast woj. śląskiego. Kursy pedagogiczne, kursy na opiekunkę osób starszych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

Nowość: Szkolenie z zakresu zwalczania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy

 • Szkolenia BHP stacjonarne i w formie E–learning (samokształcenie kierowane)
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów
 • Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
 • Kurs pedagogiczny
 • Kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Doradztwo i konsultacje
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja BHP i P.poż
 • Pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy
 • Szkolenia z Prawa Pracy – zmiany prawne 2017 r.
 • Szkolenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Kursy i warsztaty psychologiczne

Sklep BHP

Prowadzimy sklep internetowy BHP a w nim m.in.: znaki medyczne, rejestr szkoleń BHP, gaśnice, apteczki. Mapa serwisu.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Kursy BHP Zabrze, Katowice, Sosnowiec - nowości!

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych.

 Szkolenia BHP dedykowane są pracownikom firm, urzędów i różnego rodzaju instytucji, którzy wykonują szeroko pojęte prace biurowe. Zakres szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z higieną i bezpieczeństwem pracy. Cena kursów i szkoleń BHP zależy od liczby osób na szkoleniu, przykładowo:

od 1 do 4 osób55,00 PLN
od 5 do 9 osób52,00 PLN
od 10 do 14 osób48,00 PLN
od 15 do 29 osób42,00 PLN
od 30 do 999 osób32,00 PLN

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Szkolenie organizujemy w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń.

Artykuły dotyczące BHP

Opieka nad osobami starszymi: Zakres obowiązków, kursy i wymagana wiedza

Zakres obowiązków opiekunki osób starszych Opiekun osób starszych pełni kluczową rolę w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa osobom starszym. Firma szkoleniowa Sokrates z Zabrza od wielu lat...

Apteczka w zakładzie pracy

Dokładnie, zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy oraz do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w firmie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowym dokumentem zawierającym istotne informacje i formalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie. Jej celem nie tylko jest...

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, co...

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa stanowi priorytet w zapewnianiu bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz chronieniu zdrowia i życia. Inwestowanie w kompleksową ochronę przeciwpożarową jest kluczowe, aby...

Sposób udzielania pierwszej pomocy w wybranych nagłych wypadkach. Telefon alarmowy 112

Na każdym etapie udzielania pierwszej pomocy rozważ wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. Stłuczenie Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce. Stłuczoną...

Defibrylator – ratownictwo w nagłych wypadkach

Defibrylator to urządzenie medyczne o kluczowym znaczeniu w ratowaniu życia w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Jego rola polega na dostarczeniu kontrolowanego impulsu elektrycznego do serca w...

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy BHP na budowie

Praca na budowie wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia, dlatego szczególnie istotne w tej branży jest sumienne przestrzeganie zasad BHP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady...

Najważniejsze zasady BHP pracy przy komputerze: bezpieczne korzystanie z technologii

Praca przy komputerze to powszechna rzeczywistość w dzisiejszym świecie biznesu. Aby zachować bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ważne jest przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy...

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp…

Szkolenie pracowników, pracodawców w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeznaczony jest dla pracowników i pracodawców, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami.