kurs_opiekuna
promocje-1
promo-1
previous arrow
next arrow

Prowadzimy kursy i szkolenia BHP i P.POŻ na terenie Zabrza, Katowic, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Gliwic oraz innych miast woj. śląskiego. Szkolenia zawodowe Zabrze, kursy pedagogiczne Kraków, kursy na opiekunkę osób starszych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

 • Szkolenia BHP stacjonarne i w formie E–learning (samokształcenie kierowane)
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów
 • Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
 • Kurs pedagogiczny
 • Kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Doradztwo i konsultacje
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja BHP i P.poż
 • Pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy
 • Szkolenia z Prawa Pracy – zmiany prawne 2017 r.
 • Szkolenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Kursy i warsztaty psychologiczne

Prowadzimy sklep internetowy BHP a w nim m.in.: znaki medyczne, rejestr szkoleń BHP, gaśnice, apteczki

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Szkolenia i kursy BHP Zabrze - nowości!

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenia dedykowane są pracownikom firm, urzędów i różnego rodzaju instytucji, którzy wykonują szeroko pojęte prace biurowe. Zakres szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z higieną i bezpieczeństwem pracy.

od 1 do 4 osób55,00 PLN
od 5 do 9 osób52,00 PLN
od 10 do 14 osób48,00 PLN
od 15 do 29 osób42,00 PLN
od 30 do 999 osób32,00 PLN

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Szkolenie organizujemy w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp…

Szkolenie pracowników, pracodawców w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeznaczony jest dla pracowników i pracodawców, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami.

Rodzaje wypadków przy pracy

Rodzaje wypadków przy pracy wypadek śmiertelny; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, wypadek ciężki; uważa się wypadek, w...

Wypadki przy pracy – procedury

Wypadki przy pracy mogą wydarzyć się w każdej branży co oznacza, że każde postępowanie powypadkowe będzie wymagało indywidualnego podejścia oraz specjalistycznej wiedzy. Pierwszym i niezbędnym krokiem...

Zagrożenie na stanowisku pracy – wibracje, drgania

Wpływ drgań na organizm człowieka Negatywne skutki oddziaływania drgań na organizm człowieka zależą w dużej mierze od miejsca wnikania drgań do organizmu. Z tego powodu drgania mechaniczne zostały...

BHP przy narażeniu na pole elektromagnetyczne

Charakterystyka zagrożeń elektromagnetycznych Oddziaływanie pola elektromagnetycznego, zarówno bezpośrednio na organizm człowieka, jak i na materialne środowisko pracy, może być przyczyną licznych...

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zarówno dla człowieka jak i jego środowiska. Pracownik budowlany w swoim środowisku pracy ma do...

Najczęstsze przyczyny wypadków na budowie

Bezpieczeństwo na budowie, w porównaniu z innymi miejscami wykonywania pracy, charakteryzuje się wysoką liczbą wypadków przy pracy, niestety bardzo często mamy do czynienia z wypadkami ...

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Jeśli Państwa pracownik uległa wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, proszę nie zwlekać i niezwłocznie skontaktować się z nami. Zlecając naszej firmie wykonanie niezbędnej dokumentacji...