kurs_opiekuna
promocje-1
promo-1
previous arrow
next arrow

Kursy i szkolenia BHP Zabrze, szkolenia ppoż.

Kursy i szkolenia BHP i P.POŻ na terenie Zabrza, Katowic, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Gliwic oraz innych miast woj. śląskiego. Kursy pedagogiczne, kursy na opiekunkę osób starszych. 

Nowość: Szkolenie z zakresu zwalczania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy

 • Szkolenia BHP stacjonarne i w formie E–learning (samokształcenie kierowane)
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów
 • Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
 • Kurs pedagogiczny
 • Kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Doradztwo i konsultacje
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja BHP i P.poż
 • Pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy
 • Szkolenia z Prawa Pracy – zmiany prawne 2017 r.
 • Szkolenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Kursy i warsztaty psychologiczne

Sklep BHP

Prowadzimy sklep internetowy BHP a w nim m.in.: znaki medyczne, rejestr szkoleń BHP, gaśnice, apteczki. Mapa serwisu.

Artykuły dotyczące BHP

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy

Natychmiastowa reakcja jest kluczowa w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. Sprawnie przeprowadzona ewakuacja może mieć kluczowe znaczenie dla minimalizacji strat i uratowania życia...

Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych

Praca na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych wiąże się z ryzykiem wypadków i zagrożeń dla zdrowia pracowników. Dlatego istotne jest przestrzeganie przepisów BHP, które mają na celu...

Bezpieczna praca w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie jest kluczowym elementem działalności każdej firmy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników oraz stan produktów przechowywanych w magazynie. Projektując...

Wyznaczanie i oznakowanie dróg transportowych w zakładzie pracy

Właściwe oznakowanie i wyznaczenie dróg transportu w zakładzie pracy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz uniknięcia wypadków i kolizji. Oto kilka kluczowych punktów...

Praca w mikroklimacie gorącym

Wysoka temperatura otoczenia może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych u pracowników związanych z nadmiernym poceniem i utratą płynów. Pocenie się to naturalny mechanizm regulacji temperatury...

Urlop od siły wyższej

Urlop z powodu działania siły wyższej, to prawo pracownika do czasowego zwolnienia się z pracy w sytuacjach, które są poza jego kontrolą i wymagają pilnej obecności lub zaangażowania w rozwiązanie...

Temperatura w miejscu pracy

Temperatura w miejscu pracy ma istotne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz efektywności wykonywanych zadań. W kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), odpowiednia...

Hałas w środowisku pracy

Hałas może być znaczącym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby zarządzać hałasem w środowisku pracy: Ocena ryzyka hałasu: Przeprowadzenie...

Wpływ wibracji na zdrowie pracownika

Drgania mechaniczne na stanowisku pracy mogą być podzielone na drgania miejscowe i drgania ogólne, w zależności od sposobu przenoszenia się przez organizm człowieka: Drgania miejscowe: To drgania...

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Kursy BHP Zabrze, Katowice, Sosnowiec - nowości!

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych.

 Szkolenia BHP dedykowane są pracownikom firm, urzędów i różnego rodzaju instytucji, którzy wykonują szeroko pojęte prace biurowe. Zakres szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z higieną i bezpieczeństwem pracy. Cena kursów i szkoleń BHP zależy od liczby osób na szkoleniu, przykładowo:

od 1 do 4 osób55,00 PLN
od 5 do 9 osób52,00 PLN
od 10 do 14 osób48,00 PLN
od 15 do 29 osób42,00 PLN
od 30 do 999 osób32,00 PLN

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

Szkolenie organizujemy w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp…

Szkolenie pracowników, pracodawców w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeznaczony jest dla pracowników i pracodawców, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami.