Szkolenia okresowe BHP przeprowadzone metodą samokształcenia kierowanego  przeznaczone jest dla informatyków, telemarketerów, administratorów baz danych oraz innych pracowników, w tym zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze ekranów monitorowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników branży IT

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracowników branży informatycznej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Wygodna forma szkolenia:

  • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
  • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
  • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
  • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
  • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.