Menu Zamknij

Szkolenie okresowe BHP online dla branży IT informatyków, telemarketerów, administratorów baz danych

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzone metodą samokształcenia kierowanego  przeznaczone jest dla informatyków, telemarketerów, administratorów baz danych oraz innych pracowników, w tym zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze ekranów monitorowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników branży IT

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracowników branży informatycznej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Wygodna forma szkolenia:

  • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
  • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
  • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
  • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
  • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.