Menu Zamknij

Szkolenie okresowe bhp online dla pracowników farmacji i jednostek badawczo-naukowych

Szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego jest przeznaczone dla farmaceutów, aptekarzy, pracowników jednostek badawczych i naukowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia online zapewniają dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych.

Nasze kursy gwarantują doskonałe przygotowanie merytoryczne z zakresu możliwych zagrożeń w pracy, sposobów radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia oraz przede wszystkim metod organizacji bezpiecznego stanowiska pracy.

Ważnym aspektem, jaki poruszamy podczas szkoleń jest ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, a także metody ochrony przed tymi zagrożeniami. Ważnym aspektem naszych szkoleń  jest kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, a także nauka zachowań w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracowników farmacji i jednostek naukowo badawczych  z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, urządzenia biurowe i inne, wykorzystywane w farmaceutyce.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Wygodna forma szkolenia:

  • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
  • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
  • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
  • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
  • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.