Menu Zamknij

Szkolenie okresowe bhp online dla stomatologów i asystentek/asystentów stomatologicznych

Szkolenie BHP przeprowadzone samokształceniem kierowanym skierowane jest  do stomatologów oraz pracowników asystujących w trakcie zabiegów, uwzględniający specyfikę pracy w gabinecie dentystycznym.

Tematyka naszego szkolenia porusza szczegółowo problemy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie stomatologicznym, duży nacisk kładziemy na ergonomię  jak i narażenie na czynniki biologiczne i niebezpieczne, powstające podczas kontaktu  z pacjentem. Jest to szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących sprzęt techniczny, emitujący szkodliwe promieniowanie np. aparaty RTG czy lampy laserowe.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z wykonywaniem zabiegów oraz obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności czynnikami biologicznymi i ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i polem elektromagnetycznym

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Lekarzy stomatologów oraz asystentów/asystentek stomatologicznych

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

  1. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy stomatologów oraz asystentów, narażonych na działanie czynników uciążliwych, szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym wyposażenia w monitory ekranowe oraz aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG, emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe, mikroskopy oraz pozostałe urządzenia wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Wygodna forma szkolenia:

  • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
  • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
  • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
  • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
  • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.