Hałas w środowisku pracy

Hałas w środowisku pracy

Hałas może być znaczącym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby zarządzać hałasem w środowisku pracy: Ocena ryzyka hałasu: Przeprowadzenie oceny ryzyka hałasu w miejscu pracy, aby zidentyfikować źródła hałasu, określić poziom narażenia pracowników oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze. Zmierz hałas: Wykorzystaj miernik hałasu do pomiaru poziomu hałasu w…