Autor: admin

Poradnik BHP dla ojców – urlop ojcowski

Uprawnienia rodzicielskie ojców zmieniły się dość znacząco w 2023 r. Ojcu dziecka przysługuje 2 tygodnie urlopu ojcowskiego oraz 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu ojcowskiego od 26 kwietnia 2023 r. pracownik wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Jednakże, ten okres nie może przekroczyć: ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, […]

Praca przy komputerze po 17.11.2023 – obowiązki pracodawcy

Nowe przepisy bhp przy stanowiskach z monitorami ekranowymi od 17 listopada 2023 W dniu 17 listopada 2023 r., wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Pracodawca ma sześć […]

Poradnik BHP dla kobiet w ciąży

Dyrektywa nazywana „work-life balance ”ma na celu m.in. wsparcie rodziców i aktywację ojców, w związku z czym wydłuża ona dopuszczalny czas nieobecności w pracy po urodzeniu się dziecka. Urlop rodzicielski w 2023 r. jest przeznaczony łącznie dla obojga rodziców, a dodatkowo każdemu z nich przysługuje prawo do 9 tygodni urlopu. Tego przywileju nie można przenieść […]

Choroba zawodowa

Definicja i podstawowe kwestie związane z chorobą zawodową uregulowane zostały w Kodeksie pracy (dalej: K.p.). Zgodnie z brzmieniem art. 2351.K.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w […]

Dbanie o komfort psychiczny pracowników

Jednym z kluczowych warunków efektywnej współpracy i skutecznej realizacji zadań przez pracowników jest ich dobra kondycja psychiczna. Takie zjawiska jak stres czy przeciążenie obowiązkami wpływają na ich gorsze samopoczucie, a w konsekwencji na mniejsze zaangażowanie w pracę. Pandemia przyniosła ze sobą dodatkowe negatywne aspekty, które coraz częściej możemy zaobserwować wśród pracowników, np. odizolowanie czy niepokój. […]

Rodzaje wypadków przy pracy

Rodzaje wypadków przy pracy wypadek śmiertelny; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, wypadek ciężki; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w […]

Wypadki przy pracy – procedury

Wypadki przy pracy mogą wydarzyć się w każdej branży co oznacza, że każde postępowanie powypadkowe będzie wymagało indywidualnego podejścia oraz specjalistycznej wiedzy. Pierwszym i niezbędnym krokiem do rozpoczęcia procedury powypadkowej jest zgłoszenie wypadku. Zgodnie z par.2 rozporządzenia z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności wypadków przy pracy „Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego […]

Zagrożenie na stanowisku pracy – wibracje, drgania

Wpływ drgań na organizm człowieka Negatywne skutki oddziaływania drgań na organizm człowieka zależą w dużej mierze od miejsca wnikania drgań do organizmu. Z tego powodu drgania mechaniczne zostały podzielone na: drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, nazywane drganiami miejscowymi, drgania o działaniu ogólnym, wnikające do organizmu człowieka przez nogi, miednicę, plecy lub boki, […]

BHP przy narażeniu na pole elektromagnetyczne

Charakterystyka zagrożeń elektromagnetycznych Oddziaływanie pola elektromagnetycznego, zarówno bezpośrednio na organizm człowieka, jak i na materialne środowisko pracy, może być przyczyną licznych zagrożeń bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, które mogą prowadzić zarówno do utrudnionego wykonywania pracy lub pogorszenia stanu zdrowia, jak i nawet do wypadków śmiertelnych. Promieniowanie elektromagnetyczne zaliczane jest, obok m.in. hałasu, elektryczności, pyłów przemysłowych czy […]

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zarówno dla człowieka jak i jego środowiska. Pracownik budowlany w swoim środowisku pracy ma do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które, jeśli są niewłaściwie użytkowane, stają się przyczyny wielu wypadków oraz chorób. O zagrożeniach związanych z prądem oraz o zasadach bezpieczeństwa pracowników musi […]