znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy

Natychmiastowa reakcja jest kluczowa w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. Sprawnie przeprowadzona ewakuacja może mieć kluczowe znaczenie dla minimalizacji strat i uratowania życia. Aby ewakuacja przebiegała sprawnie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego oznakowania drogi ewakuacyjnej i wyjść.

Oto kilka kluczowych kroków zapewnienia bezpiecznej ewakuacji:

  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i wyjść za pomocą specjalnych znaków ewakuacyjnych.
  • Dostateczna ilość i odpowiednia szerokość wyjść ewakuacyjnych, z zachowaniem dopuszczalnych norm dotyczących długości, szerokości i wysokości przejść i ewakuacyjnych dojść.
  • Bezpieczna pożarowo obudowa i wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.

Zapewnienie tych warunków może zdecydowanie zwiększyć szanse na skuteczną ewakuację w przypadku zagrożenia pożarem lub innym niebezpieczeństwem.

Prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne odgrywa kluczową rolę w szybkim odnalezieniu drogi prowadzącej do bezpiecznego wyjścia z budynku w przypadku zagrożenia. Zgodnie z przepisami, znaki ewakuacyjne muszą być umieszczone w budynkach posiadających co najmniej dwa wyjścia i wyznaczać jedną lub więcej dróg ewakuacyjnych.

Normy dotyczące wyglądu znaków ewakuacyjnych określa PN-EN ISO 7010, która ma międzynarodowy charakter i jest szeroko rozpoznawana. Istotne jest również, aby wszystkie znaki posiadały świadectwo dopuszczenia, które jest wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Dzięki temu można mieć pewność, że oznakowanie jest zgodne z odpowiednimi normami i spełnia swoją funkcję w sytuacji zagrożenia.

W naszym sklepie internetowym BHP oraz stacjonarnym w Zabrzu posiadamy w sprzedaży znaki ewakuacyjne. Zapraszamy do zakupów.

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Znaki ewakuacyjne dzielimy na trzy grupy:

  • podstawowe znaki ewakuacyjne, które stosowane są powszechnie i należą do nich: „wyjście ewakuacyjne”, „drzwi ewakuacyjne”;
  • znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych, umieszczane powinny być tam, gdzie jest możliwe wydostanie się z budynku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, i są to np.: „drzwi ewakuacyjne”, „kierunek wyjścia na niższy poziom w prawo”;
  • znaki ewakuacyjne uzupełniające, które dostarczają dodatkowych informacji przykładowo: „drzwi”, „wyjście awaryjne”, „pchać, aby otworzyć”.

Wygląd i cechy znaków ewakuacyjnych są precyzyjnie określone przepisami prawnymi. Zgodnie z nimi, znaki muszą być czytelne, jednoznaczne i łatwo rozpoznawalne, co zapewnia szybką orientację w sytuacji zagrożenia. Istnieją pewne charakterystyczne elementy, które są wspólne dla wszystkich znaków ewakuacyjnych:

Kolor – podstawową barwą znaku ewakuacyjnego jest zielony, który powinien pokrywać przynajmniej połowę powierzchni znaku. Ramki, grafiki oraz napisy są zazwyczaj w kolorze białym lub żółtym.

Grafika – każdy znak ma określone elementy graficzne, które nie mogą być zmieniane, co zapewnia ich jednoznaczność.

Kształt i wymiar – znaki mają kształt kwadratu lub prostokąta. Ich wielkość jest dobierana tak, aby były łatwo dostrzegalne przez osoby ewakuujące się.

Rozmieszczenie – znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone w taki sposób, aby z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej było widoczne odpowiednie oznaczenie wskazujące kierunek ewakuacji. Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa określa Polska Norma PN-N 01 256-5.

Dzięki tym standardom i przepisom, znaki ewakuacyjne są skutecznym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi.

Istotne jest, aby:

  • Tablice znajdowały się blisko źródeł światła, zapewniając odpowiednią luminację.
  • Oznaczenia umieszczone były na ścianach na wysokości 150 cm od podłoża lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości minimum 200 cm.
  • Znaki ewakuacyjne, umieszczone nisko, powinny znajdować się nie wyżej niż 40 cm od podłogi.
  • Oświetlenie jest kluczowe dla widoczności znaków ewakuacyjnych, szczególnie po zmroku. Znaki fotoluminescencyjne sprawdzają się dobrze w pomieszczeniach oświetlanych światłem dziennym lub elektrycznym, podczas gdy znaki podświetlane są lepszym rozwiązaniem w pomieszczeniach, które nie są regularnie oświetlane.

Podobne wpisy