Sposób udzielania pierwszej pomocy w wybranych nagłych wypadkach. Telefon alarmowy 112

Na każdym etapie udzielania pierwszej pomocy rozważ wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Stłuczenie

 1. Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce.
 2. Stłuczoną kończynę unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany – takiej, która sprawia mu najmniejszy ból.
 3. W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.
 4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, skonsultuj się z lekarzem.

Zranienie

 1. Zatrzymaj krwotok z rany poprzez uciśnięcie miejsca krwawienia za pomocą jałowego opatrunku.
 2. Oczyść ranę z ziemi i drobnych ciał obcych.
 3. Umyj ranę wodą z mydłem, przemyj środkiem dezynfekującym.
 4. Załóż jałowy opatrunek, zbliżając brzegi rany.
 5. Zabandażuj ranę.
 6. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem (profilaktyka przeciwtężcowa).
 7. Dużych przedmiotów znajdujących się w ciele nie usuwaj z rany; unieruchom je i pozostaw do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
 8. Nie przenoś poszkodowanego.

Złamanie

 1. Unieruchom kończynę.
 2. Złamaną rękę podwieś na chuście lub bandażu.
 3. Złamaną nogę połóż na deseczce i unieruchom bandażem lub stabilizuj mocując ją do zdrowej nogi za pomocą bandaża.
 4. Jeśli złamanie jest otwarte, opatrz ranę za pomocą jałowego opatrunku z gazy lub czystego ubrania; pamiętaj, aby nie wciskać do środka odłamków kostnych.
 5. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Zwichnięcie

 1. Przyłóż zimny okład na zwichnięty staw.
 2. Unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany.
 3. W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.
 4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Krwotok z rany

 1. Jeżeli posiadasz jałowy opatrunek, załóż go na ranę, jeśli nie, wykorzystaj np. czyste ubranie.
 2. Zastosuj miejscowy ucisk na ranę.
 3. Unieś zranioną kończynę powyżej tułowia.
 4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Omdlenie

 1. Ułóż poszkodowanego na plecach z nogami uniesionymi wyżej niż tułów.
 2. Zastosuj zimne okłady na głowę i szyję.
 3. Jeżeli utrata świadomości lub splątanie (utrudniony kontakt słowny z poszkodowanym) przedłuża się, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Uraz kręgosłupa

 1. Jeśli poszkodowany jest przytomny, ale podejrzewasz uraz kręgosłupa, nie ruszaj go.
 2. Pozostaw go w pozycji zastanej, unikaj przenoszenia poszkodowanego.
 3. Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
 4. Jeżeli zajdzie potrzeba przeniesienia chorego, możesz to zrobić tylko przy użyciu noszy lub szerokiej deski, nie zmieniając ułożenia ciała poszkodowanego.

Porażenie prądem

 1. Nie dotykaj osoby porażonej prądem, zanim nie odłączysz źródła prądu.
 2. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.
 3. Zabezpiecz siebie przed porażeniem (użyj do tego np. drewnianego kija, włóż gumowe rękawice).
 4. Sprawdź stan poszkodowanego – czy jest przytomny, czy oddycha.
 5. Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
 6. Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo, wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze, kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w sekwencji 30:2 lub jedynie uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 – 120/min.
 7. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha prawidłowo, ułóż go w pozycji bezpiecznej.
 8. Załóż opatrunek na oparzone miejsce.
 9. Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

Oparzenia

 1. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwij straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.
 2.  W przypadku oparzenia dróg oddechowych niezwłocznie wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
 3. Jeśli oparzona jest ręka, zdejmij biżuterię – zanim narastający obrzęk to uniemożliwi.
 4. Ochładzaj oparzoną część ciała polewając ją czystą wodą o temperaturze ok. 20°C od 10 do 20 minut.
 5. Zabezpiecz oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem.
 6. W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.
 7. W przypadku oparzeń chemicznych natychmiast usuń zanieczyszczone ubranie (przed rozpoczęciem polewania wodą). Jeśli ubranie jest wtopione w ciało, nie zrywaj go, tylko wytnij ubranie wokół rany.
 8. Jeśli oparzenie jest rozlegle, wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Krwawienie z nosa

 1. Posadź poszkodowanego z głową lekko pochyloną do przodu tak, aby nie połykał napływającej krwi.
 2. Poszkodowany powinien oddychać ustami.
 3. Na kark i czoło przyłóż zimy okład, np. ręcznik nasączony zimną wodą lub kostki lodu owinięte w materiał. Pamiętaj, aby co kilka minut wymieniać zimny okład.
 4. Przyłóż do nosa gazik lub chusteczkę, uciśnij krwawiące nozdrze i utrzymuj ucisk przez ok 10 minut.
 5. Jeśli krwotok z nosa jest silny, nie ustępuje po wykonaniu wymienionych czynności (trwa dłużej niż 15 – 20 minut) lub doszło do urazu głowy, szyi albo gdy występują zaburzenia świadomości, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Ciało obce w drogach oddechowych

U dorosłego

 1. Zachęcaj poszkodowanego do kaszlu.
 2. Jeśli kaszel staje się nieefektywny, pochyl go do przodu i wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem między łopatkami, stojąc za poszkodowanym.
 3. Jeśli to nie spowoduje usunięcia ciała obcego, stań blisko za poszkodowanym, pochyl go do przodu, przyłóż swoje splecione ręce w okolice nadbrzusza i dynamicznie uciskaj do 5 razy jego nadbrzusze (w okolicy połowy odległości pomiędzy pępkiem a końcem mostka).
 4. Jeśli te czynności nie spowodują usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych, kontynuuj uderzenia między łopatkami na przemian z uciśnięciami nadbrzusza.
 5. Jeśli poszkodowany straci przytomność:
 • bezpiecznie ułóż go na ziemi,
 • wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w sekwencji: 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w sekwencji 30:2 lub jedynie uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 – 120/min.

U dziecka przytomnego

 1. W przypadku nieefektywnego kaszlu wykonaj 5 uderzeń w okolicę między łopatkami.
 2. Niemowlę ułóż głową w dół na własnym przedramieniu, następnie wykonaj 5 uderzeń między łopatkami.
 3. Jeśli uderzenia między łopatkami są nieskuteczne, wykonaj uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt, a u dzieci starszych – uciśnięcia nadbrzusza.
 4. Kontynuuj powyższe czynności w sekwencji: 5 uderzeń między łopatkami, 5 uciśnięć nadbrzusza do momentu wydalenia ciała obcego.

U dziecka nieprzytomnego

 1. Udrożnij drogi oddechowe, wykonaj 5 oddechów ratowniczych, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w sekwencji: 15 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia.
 2. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie.
 3. Sprawdź czy poszkodowani potrzebują pomocy i ewentualnie ilu ich jest.
 4. Określ swoją lokalizację np.: poprzez słupki drogowe.
 5. Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
 6. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami dyspozytora medycznego.
 • 112 – numer alarmowy                              
 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 998 – straż pożarna
 • 997 – policja
 • 994 – pogotowie wodno – kanalizacyjne
 • 992 – pogotowie gazowe
 • 991 – pogotowie energetyczne
 • 986 – telefon alarmowy Straży Miejskiej w Zabrzu
 • 32 788 03 61,   32 271 37 09,   695 321 160  – pogotowie ciepłownicze 
 • 32 271 80 52 – telefon dyżurny Straży Miejskiej w Zabrzu
 • 32 373 33 88 – Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Europejski Numer Alarmowy 112
Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.
Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały numery 997, 998 oraz 999.

Kiedy dzwonić na 112?
Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.:
pożary,

 • wypadki drogowe
 • przypadki użycia przemocy
 • poważne uszkodzenie ciała
 • kradzieże
 • włamania
 • inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

Niezbędne informacje do zgłoszenia zdarzenia, czyli co należy zrobić po wybraniu numeru 112?

 • Jeżeli to możliwe – połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu wystąpienia zdarzenia i powinno zapewniać możliwość spokojnego przeprowadzenia rozmowy.
 • Należy czekać na zgłoszenie się operatora i nie rozłączać się do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc dzwoniący nie ponosi żadnych kosztów).
 • Należy podać swoje imię i nazwisko oraz krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem – na bazie tych informacji operator zdecyduje jakie służby rozdysponować do zdarzenia.
 • Należy koniecznie podać miejsce przebywania lub adres, pod którym miało miejsce zdarzenie.
 • Należy odpowiadać na zadawane przez operatora pytania.
 • Należy wykonywać polecenia / instrukcje przekazywane przez operatora.
 • Nie wolno się rozłączyć do czasu wyraźnego polecenia operatora.
 • Jeśli sytuacja nagle się zmieni (pogorszy), należy niezwłocznie poinformować o tym operatora numeru 112.
 • Nie wolno blokować numeru telefonu z którego wykonano zgłoszenie, na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie ze zgłaszającym.

Pamiętaj!!!
Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

źródło informacji

Podobne wpisy