Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Jeśli Państwa pracownik uległa wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, proszę nie zwlekać i niezwłocznie skontaktować się z nami. Zlecając naszej firmie wykonanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej mają państwo pewność, dokonania fachowej oraz rzetelnej dokumentacji powypadkowej. Zajmiemy się wszystkim formalnościami.

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uznawane jest każde zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które miało związek z pracą.

Konsekwencją takiego zdarzenia jest uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika. Co ważne, aby zdarzenie było uznane za wypadek przy pracy musi ono mieć związek z wykonywaniem czynności służbowych. Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy pracy może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie po tym jak zakończy leczenie a jego pracodawca przeprowadzi postępowanie powypadkowe.

Zawiadomienie o wypadku przy pracy jest dla pracodawcy podstawą do wszczęcia szeregu działań, które nakłada na niego Kodeks pracy. Zagadnienia dotyczące postępowania powypadkowego regulują zapisy Kodeksu Pracy – art. 231, 234 i 236 – 2371 jak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Pracodawca, który otrzymał informację o zaistniałym wypadku jakiemu uległ jego pracownik zobligowany jest do szeregu działań. Co najważniejsze:

  • poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy,
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,

Miejsce, w którym doszło do wypadku, powinno zostać zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, a także nie należy uruchamiać maszyn i urządzeń, które zostały wstrzymane w związku ze zdarzeniem. Zgodę na uruchomienie urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca. Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zgoda taka może być udzielona przez inspektora pracy w porozumieniu z prokuratorem.

  • powołać zespół powypadkowy

Zespół powypadkowy jest powołany w dniu, w którym pracodawca otrzyma informację o wypadku.     W skład zespołu wchodzi BHP- owiec oraz Społeczny Inspektor Pracy, jeśli na terenie zakładu pracy nie działa instytucja Społecznego Inspektora Pracy wtedy w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracodawcy. Zespół ma na sporządzenie dokumentacji 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, chyba że z przyczyn nie zależnych od zespołu nie można ukończyć w ciągu 14 dni protokołu wtedy przesuwa się to w czasie.

Swoim klientom pomagam na wszystkich etapach tej procedury, oferując profesjonalną obsługę.

Podobne wpisy