Praca przy komputerze po 17.11.2023 – obowiązki pracodawcy

Nowe przepisy bhp przy stanowiskach z monitorami ekranowymi od 17 listopada 2023

W dniu 17 listopada 2023 r., wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Pracodawca ma sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w nowym rozporządzeniu.

Ergonomia stanowiska pracy z laptopem

Wprowadzono regulację dotyczące ergonomii pracy w przypadku stosowania systemów przenośnych (laptopów, tabletów) przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Jeśli więc praca polega na korzystaniu z laptopa przez przynajmniej połowę dnia pracy, to pracodawca musi zapewnić odpowiednie wyposażenie, które ułatwi pracę i zadba o zdrowie pracownika.
Zgodnie z nowymi przepisami, stanowisko pracy, na którym pracownik używa laptopa, powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę, umożliwiającą ustawienie ekranu na odpowiedniej wysokości. To ważne, aby uniknąć niewygodnych ruchów głowy i szyi. Ponadto, pracodawca musi dostarczyć dodatkową klawiaturę i mysz, co przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy i zapobiegnie potencjalnym problemom zdrowotnym.

Dla pracodawców oznacza to już dziś konieczność weryfikacji wyposażenia posiadanych stanowisk pracy w biurze.
Po 17 listopada każda firma, tworząc nowe stanowiska pracy, powinna mieć przygotowane uregulowania w zakresie BHP i od razu posiadać dostosowane do nowych przepisów stanowiska pracy.
Również dotyczy to stanowiska pracy w pracy zdalnej. Z przepisów nie wynika jednak obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi stacjonarnego monitora ekranowego w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
Jednak pracodawca musi poinformować pracownika o nowych wymaganiach, jakie ma spełniać stanowisko pracy i odebrać oświadczenie od pracownika, iż miejsce pracy zdalnej spełnia wymagania BHP.

rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 18 października 2023r

Przestrzeń pracy i lokalizacja stanowiska

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, umożliwiającą umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. Ponadto, stanowisko pracy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby dostęp do niego był swobodny.

Ochrona wzroku – refundacja nie tylko za okulary, ale też za szkła kontaktowe

Kolejną zmianą w przepisach jest obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi okularów lub – co jest nowością – szkieł kontaktowych.
Zmieniany par. 8 pkt rozporządzenia stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Co ważne, refundacja zarówno szkieł, jak i okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przed komputerem co najmniej przez cztery godziny dziennie.

zdjęcie: Pixabay

Podobne wpisy