ochrona przed stresem

Dbanie o komfort psychiczny pracowników

Jednym z kluczowych warunków efektywnej współpracy i skutecznej realizacji zadań przez pracowników jest ich dobra kondycja psychiczna. Takie zjawiska jak stres czy przeciążenie obowiązkami wpływają na ich gorsze samopoczucie, a w konsekwencji na mniejsze zaangażowanie w pracę. Pandemia przyniosła ze sobą dodatkowe negatywne aspekty, które coraz częściej możemy zaobserwować wśród pracowników, np. odizolowanie czy niepokój.
Długotrwałe ich oddziaływanie wystawia na próbę kondycję psychiczną pracowników i może skutkować zaburzeniami ich dobrego samopoczucia.
Dlatego pracodawcy powinni być jeszcze bardziej uważni i wyczuleni na dobrostan pracowników. Jest on niezbędny, aby z zaangażowaniem realizowali zadania, radzili sobie z problemami i stresem oraz współtworzyli dobrą atmosferę w miejscu pracy.

Co pracodawcy i przełożeni mogą zrobić, aby wspomóc dobre samopoczucie pracowników:

 • być uważnym, dopytywać pracowników, czy nie potrzebują dodatkowego wsparcia,
 • promować empatyczną postawę wśród członków zespołu,
 • dbać o rozwój pracowników, w tym w obszarze radzenia sobie ze stresem i emocjami,
 • doceniać ich pracę i wysiłki,
 • dać możliwość wsparcia psychologicznego tym, którzy tego potrzebują.

Zdrowie psychiczne i empatia w pracy to niezwykle aktualne i ważne zagadnienie. Okazuje się, że aż 41% pracowników czuje się przeciążonymi emocjonalnie, a 86% jest zdania, że praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne. To jedne z wniosków płynących z ogólnopolskiego badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy”.

Potrzeby psychiczne pracowników

O tym, jak ważne są potrzeby psychiczne pracowników i jakiego wsparcia oczekują oni od pracodawcy, świadczą między innymi wyniki badania przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej kampanii “Zrozum. Poczuj. Działaj!” Pracodawców RP i Grupy ArteMis. Biorący udział w badaniu wskazali, że główną przyczyną zaburzeń psychicznych, jakie zauważali u siebie w okresie pandemii, był przewlekły stres, a inne czynniki, jakie wymieniali, to zamartwianie się, brak energii, brak chęci do działania czy bezsenność.
Pracownicy zauważali także u siebie słabszą motywację, problemy z koncentracją, trudności w podejmowaniu decyzji czy izolowanie się od innych.

Bezpieczne psychologicznie miejsce pracy

W kampanii „Bliżej Siebie” dużo mówi się o tym, jak ważne jest, aby tworzyć bezpieczne psychologicznie miejsca pracy, a więc takie, gdzie można otwarcie i bez obaw o wyśmianie czy ukaranie mówić o samopoczuciu, wyrażać swoje zdanie, kwestionować, przyznawać się do błędu, dzielić się pomysłami.

Jak pracodawca może pomóc?

Pracodawcy mają wiele możliwości, aby zadbać o pracowników.

Mogą np.:

 • przeanalizować sposób organizacji pracy,
 • przeanalizować sposób przydzielanie zadań poszczególnym osobom, tak, aby niktnie był przeciążony pracą,
 • przeanalizować i zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym –dotyczy to głównie pracy zdalnej,
 • pracodawca może organizować regularne spotkania w siedzibie firmy lub spotkaniaonline, aby podtrzymać więzi pracowników z firmą i między sobą,
 • organizowane w siedzibie firmy lub online warsztaty na temat technikrozładowywania napięcia i zmniejszenia stresu,

Bardzo ważny także bezpośredni kontakt przełożonego z pracownikami, na przykład poprzez mail czy telefon z pytaniem, czy nie trzeba w czymś pomóc pracownikowi.
Pracownik, którym pracodawca się interesuje, czuje się doceniony i zauważony, co jest także bardzo ważne dla jego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników, dotyczy to zarówno ich efektywności w pracy jak i kosztów (na przykład
ponoszonych z powodu zwolnień lekarskich), dlatego bardzo często częścią pakietów zdrowotnych dla pracowników stają się konsultacje psychologiczne.

Dobrym rozwiązaniem może być także uruchomienie infolinii, zapewniającej wsparcie psychologiczne i konsultacje zdalne z psychologiem.

Zadbaj sam o swoje zdrowie psychiczne

 • wykorzystaj swoje przerwy,
 • przestań pracować poza godzinami pracy,
 • ćwicz regularnie,
 • wdrażaj techniki relaksacyjne,
 • stwarzaj przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • zadbaj o swoje potrzeby
  • spanie
  • jedzenie
  • planowanie czasu wolnego
  • właściwe radzenie sobie ze stresem.

Podobne wpisy