szkolenia bhp robotników

Rodzaje wypadków przy pracy

Rodzaje wypadków przy pracy

 • wypadek śmiertelny; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
 • wypadek ciężki; uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
 • wypadek zbiorowy; uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 

Wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest:

 • zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą.

Wszystkie te elementy muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie, któremu uległ pracownik mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

 

Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy

Wypadki w drodze do pracy i w drodze z pracy to:

 • zdarzenie nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności, jeżeli droga ta była najkrótsza lub najkorzystniejsza i nie została przerwana.

 

Wypadek na równi z wypadkami przy pracy, czyli:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż dla wypadku przy pracy, chyba, że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Podobne wpisy