Zagrożenia zdrowotne związane z ręcznymi pracami transportowymi

Definicja ręcznych prac transportowych

W świetle przepisów prawa pracy, ręczne prace transportowe obejmują wszelkie czynności związane z transportowaniem lub podtrzymywaniem przedmiotów, ładunków, materiałów, a także ludzi i zwierząt przez jednego lub więcej pracowników. Obejmują one:

 • unoszenie,
 • podnoszenie,
 • układanie,
 • pchanie,
 • ciągnięcie,
 • przenoszenie,
 • przesuwanie,
 • przetaczanie,
 • przewożenie.

Konsekwencje zdrowotne podnoszenia ciężkich przedmiotów

 1. Krótkotrwałe i/lub powierzchowne urazy:
  • Stłuczenia, zwichnięcia, nadwyrężenia mięśni, ból pleców: Powstają na skutek nagłych, niespodziewanych wypadków, takich jak utrata przyczepności i upuszczenie ładunku, podnoszenie zbyt ciężkiego ładunku pod niewygodnym kątem, czy upadek podczas noszenia.
 2. Długotrwałe urazy:
  • Uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego: Obejmują mięśnie, ścięgna, kości, stawy, więzadła, nerwy i naczynia krwionośne. Są wynikiem długotrwałego, powtarzalnego podnoszenia lub przenoszenia ciężkich przedmiotów. Prowadzą do przewlekłych dolegliwości, które mogą dotyczyć pleców, szyi, ramion oraz kończyn.
 3. Problemy ze zdrowiem psychicznym:
  • Stres, lęki, depresja: Wynikają z radzenia sobie z długotrwałymi urazami i ich konsekwencjami, takimi jak niepełnosprawność.
 4. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego:
  • Złe praktyki ręcznego przemieszczania: Najczęściej wynikają z ręcznego transportowania ciężkich lub nieporęcznych materiałów, skręcania, obracania i zginania pleców, szyi lub całego tułowia, a także pracy w ciasnym otoczeniu z niestabilną podłogą.
  • Objawy: Ból, ograniczona możliwość ruchu, obrzęki, sztywność, zmęczenie, uczucie naciągniętych mięśni. Objawy te mogą prowadzić do trudności w wykonywaniu codziennych zadań i konieczności przerwania pracy.

Zapobieganie zdrowotnym skutkom dźwigania

Dla pracowników:

 1. Zbierz informację o wadze podnoszonego materiału i przestrzegaj norm dźwigania.
 2. Podnoś przedmiot powoli i równomiernie, unikając gwałtownych ruchów.
 3. Używaj środków mechanicznych, takich jak wózki widłowe, do cięższych ładunków.
 4. Trzymaj ładunek blisko tułowia i unikaj skręcania podczas podnoszenia.
 5. Zginaj kolana, zamiast pleców, aby podnieść ciężki przedmiot.
 6. Nie podnoś ani nie przenoś przedmiotów, które są zbyt ciężkie.
 7. Używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice ochronne i buty ze stalowymi noskami.
 8. Wdrażaj przerwy na odpoczynek i rotację zadań przy częstym podnoszeniu.

Dla pracodawców:

 1. Opracuj ocenę ryzyka zawodowego i wskaż działania profilaktyczne.
 2. Uświadamiaj i szkol pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania ręcznych prac transportowych.
 3. Zapewnij pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, w szczególności jego masy i położenia środka ciężkości.

Podsumowanie

Ręczne prace transportowe wiążą się z licznymi zagrożeniami dla zdrowia, w tym urazami krótkotrwałymi, długotrwałymi oraz problemami psychicznymi. Przestrzeganie zasad bezpiecznego podnoszenia oraz stosowanie odpowiednich technik i środków ochrony może znacząco zmniejszyć ryzyko kontuzji. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni być świadomi tych zagrożeń i podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze.

Podobne wpisy