Szczególne traktowanie kobiet w ciąży w pracy

Prace zakazane dla kobiet w ciąży

Rozporządzenie Rady Ministrów określa szereg prac, które są zakazane dla kobiet w ciąży z uwagi na ich potencjalną szkodliwość dla zdrowia. Prace te dzielą się na kilka kategorii:

 1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:
  • prace, podczas których wydatek energetyczny przekracza 5000 kJ na zmianę roboczą lub 20 kJ na minutę przy pracach dorywczych,
  • prace wymagające podnoszenia i przenoszenia ciężarów o określonej masie,
  • prace polegające na przewożeniu ładunków o wskazanej wadze na wózkach dwukołowych, trójkołowych i więcej.
 2. Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących:
  • prace wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego, w tym ręczny transport ciężarów,
  • prace w ekstremalnych mikroklimatach (ziemnym, gorącym, zmiennym),
  • prace w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizującego lub nadfioletowego,
  • prace w hałasie i drganiach,
  • prace na wysokości oraz prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi,
  • prace narażające na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

Ochrona kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży mają prawo do specjalnych uprawnień ochronnych, które obejmują:

 1. Zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia
  • Jeśli kobieta w ciąży zostaje przeniesiona na inne, lżejsze stanowisko, jej wynagrodzenie musi pozostać na dotychczasowym poziomie.
 2. Pomieszczenie do odpoczynku
  • Pracodawca ma obowiązek zapewnić kobietom w ciąży pomieszczenie, gdzie mogą odpocząć w pozycji leżącej.
 3. Zwolnienie na badania lekarskie
  • Kobiety w ciąży mają prawo do zwolnienia na czas badań lekarskich, jeśli nie mogą one być przeprowadzone poza godzinami pracy.
 4. Zakaz rozwiązywania umowy o pracę
  • Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży, z wyjątkiem:
   • Zawinienia pracownicy, co skutkuje rozwiązaniem umowy bez okresu wypowiedzenia.
   • Zatrudnienia na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.
   • Upadłości lub likwidacji zakładu pracy.
  • Umowa o pracę na czas określony lub okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która miałaby zakończyć się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu.

Ograniczenia w wykonywaniu obowiązków zawodowych

Nawet jeśli prace są dozwolone dla kobiet w ciąży, obowiązują pewne ograniczenia:

 1. Praca przy monitorach ekranowych
  • Kobiety w ciąży muszą mieć 10-minutową przerwę po każdych 50 minutach pracy przy komputerze.
 2. Godziny pracy
  • Kobiety w ciąży nie mogą pracować w porze nocnej, pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, ani być delegowane bez ich zgody.
  • Nie mogą również pracować w przerywanym systemie czasu pracy bez ich zgody.

Szkolenia BHP z Sokratesem

Więcej informacji na temat zakazanych prac oraz ochrony zdrowia kobiet w ciąży można uzyskać podczas specjalnych szkoleń BHP, które dostępne są także w formie e-learningu. Taka forma szkolenia pozwala na przyswojenie wiedzy w dogodnym czasie i atrakcyjnej cenie, co ułatwia realizację zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobne wpisy