Opieka nad osobami starszymi: Zakres obowiązków, kursy i wymagana wiedza

Opieka nad osobami starszymi: Zakres obowiązków, kursy i wymagana wiedza

Zakres obowiązków opiekunki osób starszych Opiekun osób starszych pełni kluczową rolę w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa osobom starszym. Firma szkoleniowa Sokrates z Zabrza od wielu lat organizuje kursy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Nasz kurs może trwać 40, 80, 100, 120, 160, 210 lub 280 godzin. Opieka nad osobami starszymi jest niezwykle ważna i…

Apteczka w zakładzie pracy

Apteczka w zakładzie pracy

Dokładnie, zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy oraz do zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i użytkownikom zakładu pracy. Apteczka z wyposażeniem w naszym sklepie internetowym. Zgodnie…

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w firmie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w firmie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowym dokumentem zawierającym istotne informacje i formalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie. Jej celem nie tylko jest minimalizacja ryzyka pożaru, lecz także odpowiednie poinformowanie pracowników lub innych użytkowników obiektu o procedurach i właściwym postępowaniu w przypadku zagrożenia. Ponadto, instrukcja pełni funkcję nieocenionej pomocy dla pracodawcy czy administratora obiektu, wskazując na…

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, co jest uregulowane m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w Kodeksie Pracy (Art. 209,…

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Ochrona przeciwpożarowa stanowi priorytet w zapewnianiu bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz chronieniu zdrowia i życia. Inwestowanie w kompleksową ochronę przeciwpożarową jest kluczowe, aby minimalizować ryzyko wybuchu pożaru i związane z nim konsekwencje. Warto zdawać sobie sprawę, że skuteczne działania w tym obszarze nie tylko zapobiegają stratom, ale również spełniają obowiązki wynikające z przepisów, chroniąc przed…

Sposób udzielania pierwszej pomocy w wybranych nagłych wypadkach. Telefon alarmowy 112

Na każdym etapie udzielania pierwszej pomocy rozważ wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. Stłuczenie Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce. Stłuczoną kończynę unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany – takiej, która sprawia mu najmniejszy ból. W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, skonsultuj się z…

Defibrylator – ratownictwo w nagłych wypadkach

Defibrylator to urządzenie medyczne o kluczowym znaczeniu w ratowaniu życia w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Jego rola polega na dostarczeniu kontrolowanego impulsu elektrycznego do serca w celu przywrócenia regularnego rytmu pracy serca. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu urządzeniu, jego zastosowaniom, zasadzie działania oraz miejscu, gdzie powinno być dostępne. Co to jest defibrylator AED?…

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy BHP na budowie

Praca na budowie wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia, dlatego szczególnie istotne w tej branży jest sumienne przestrzeganie zasad BHP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na budowie: Środki ochrony indywidualnej Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Zasady BHP na budowie wymagają,…

Najważniejsze zasady BHP pracy przy komputerze: bezpieczne korzystanie z technologii

Praca przy komputerze to powszechna rzeczywistość w dzisiejszym świecie biznesu. Aby zachować bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ważne jest przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady dotyczące pracy przy komputerze, które powinny być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy. Ergonomia stanowiska pracy Ekrany i Miejsce Pracy: Upewnij się, że monitor jest ustawiony…

Poradnik BHP dla ojców – urlop ojcowski

Uprawnienia rodzicielskie ojców zmieniły się dość znacząco w 2023 r. Ojcu dziecka przysługuje 2 tygodnie urlopu ojcowskiego oraz 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu ojcowskiego od 26 kwietnia 2023 r. pracownik wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Jednakże, ten okres nie może przekroczyć: ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia,…