Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie

Przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, co jest uregulowane m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w Kodeksie Pracy (Art. 209,…