Menu Zamknij

Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno – biurowych

Fachowe szkolenia, dedykowane pracownikom biurowo-administracyjnym w Twojej firmie.

Nasze szkolenie kierujemy do szerokiego grona firm, które w swoich szeregach zatrudniają pracowników biurowych.

Poruszamy zagadnienia związane z charakterem ich pracy oraz wykonywanymi przez nich obowiązkami:

 • prawna ochrona pracy
 • zagrożenia występujące w procesie pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • profilaktyka zagrożeń
 • ergonomia w pracy
 • postepowanie w razie wypadków
 • zagrożenia pożarowe
 • pomoc przedmedyczna

Program szkolenia dla Pracowników administracyjno – biurowych

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Wygodna forma szkolenia BHP, które pasuje Tobie i Twoim pracownikom.

 • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – uczysz się samodzielnie.
 • Materiały szkoleniowe otrzymujesz na swój adres mailowy.
 • Materiały są dostępne cały czas- nie musisz się logować przez platformę
 • Nie jesteś ograniczony czasowo – sam decydujesz o tym ile czasu codziennie poświęcisz na kurs
 • Po realizacji kursu otrzymujesz zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.