Przeciwdziałaj mobbingowi i dyskryminacji.

Pomożemy Ci w tym najskuteczniej. Zachowania  przemocowe w miejscu pracy, takie jak mobbing czy dyskryminacja, nawet jeśli mają charakter incydentalny, są niezwykle groźnym zjawiskiem, zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionych w firmie pracowników.

Każda forma prześladowania niszczy prawidłowe relacje w firmie, może się przyczyniać do obniżenia efektywności pracowników, a także może skutkować poważnymi stratami zarówno dla firmy jak i dla pracodawcy oraz osoby mobbingowanej Kodeks pracy

Do zakresu obowiązków pracodawcy zalicza aktywne przeciwdziałanie mobbingowi  i dyskryminacji w zakładzie pracy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

Dostarczenie kompleksowej wiedzy (aspekty psychologiczne, społeczne, prawne) na temat mobbingu i dyskryminacji w pracy oraz sposobów ich zapobiegania.

Uczestnicy szkolenia będą mogli również poznać korzyści płynące ze zwalczania zjawiska mobbigu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu oraz zagrożenia płynące z lekceważenia takich zjawisk, zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników.

mobbing w pracy

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwala pozyskać fachową wiedzę o:

  • przyczynach powstawania konfliktów w pracy oraz sposobach ich rozwiązywania;
  • istocie zjawiska mobbingu oraz sposobach odróżniania go od innych, trudnych sytuacji
  • spotykanych w miejscu pracy;
  • cechach, które mogą sprzyjać znalezieniu się w sytuacji mobbera lub osoby mobbowanej;
  • fazy mobbingu;
  • kosztach mobbingu: dla osoby mobingowanej, pracodawcy i firmy;
  • różnych rodzajów dyskryminacji;
  • obowiązkach pracodawcy w obszarze profilaktyki mobbingu i dyskryminacji;
  • orzecznictwie sądowym dotyczącym dyskryminacji i mobbingu;
  • odpowiedzialności pracodawcy za mobbing i dyskryminację oraz odpowiedzialności sprawcy mobbingu i dyskryminacji.