Menu Zamknij

Szkolenia wstępne BHP

Wstępne szkolenia BHP (Kraków, Katowice, Zabrze)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w miejscu wykonywania pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Tak wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Na ich mocy, pracodawca powinien skierować nowo zatrudnionego pracownika na szkolenie wstępne BHP.

Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).

Szkolenie wstępne bhp jest skierowane dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest ono warunkiem koniecznym – brak udziału w szkoleniu oznacza niemożność przystąpienia do wykonywania zatrudnienia w danym miejscu pracy.

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Cena od 50 do 100 zł brutto

Cena uzależniona jest od ilości uczestników szkolenia

Czas trwania – instruktaż ogólny – minimum 3 godziny lekcyjne

Zapewniamy w pełni profesjonalnych wykładowców, szkolenie odbywa się poprzez: wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia.

 

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • instruktaż ogólny – jest to szkolenie, podczas którego pracownik zapoznaje się z podstawowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy,

instruktaż ogólny – trwa minimum 3 godziny lekcyjne

 • instruktaż stanowiskowy – to szkolenie, którego celem jest zapoznanie pracownika ze specyfiką pracy, ryzykiem zawodowym, czynnikami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy.

instruktaż stanowiskowy – trwa minimum 8 godzin lekcyjnych

 

Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
 • prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
 • postępowania w razie wypadku przy pracy,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • ewakuacji i p.poż.,
 • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
 • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

 

Zapisy Online:

Pobierz odpowiedni formularz zapisu na kurs ze strony Formularze, wypełnij i zapisz się na kurs.