Menu Zamknij

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach robotniczych na budowie

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach robotniczych na budowie przeznaczone jest dla:

murarzy, tynkarzy, pracowników wykonujących remonty, malarzy, brukarzy, pracowników robót drogowych, cieśli dachowych, dekarzy, pomocników budowlanych, pracowników wykonujących pracę na rusztowaniach  oraz osób, które wykonują prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych ze specyfiką pełnionej funkcji zawodowej
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Program szkolenia – instruktażu BHP:

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  • Zasady postępowania w razie wypadków w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.