Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOKRATES to przedsiębiorstwo prowadzące działalność zarówno stacjonarnie jak i w Internecie, adres strony internetowej szkolenia-bhp.info.pl Właścicielem jest Klaudia Lach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SOKRATES Klaudia Lach, z siedzibą przy ul. Roosevelta 39, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez gminę Zabrze, nr NIP 6481800845, REGON 240624565

Kontakt z firmą pod adresem mailowym sokrates.szkolenia@gmail.com, tel. 795 000 896, 795 000 396

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej

szkolenia-bhp.info.pl, Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem umowy. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów oraz usług z zakresu szkoleń BHP za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

2.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.sklep.szkolenia-bhp.info.pl/,

3. e-maila sokrates.szkolenia@gmail.com  lub allegro SOKRATES2711 wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Serwis działa na przeglądarce internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome bądź innej zaaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

Zamówienie można złożyć:

– wrzucając przedmioty do koszyka w http://szkolenia-bhp.info.pl/sklep-bhp i potwierdzając kliknięciem chęć ich zamówienia

– poprzez e-mail: sokrates.szkolenia@gmail.com

– telefonicznie pod numerem 795 000 896, 795 000 396

Każde zamówienie musi zawierać dokładne i zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe (w tym telefon i e-mail), niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie podane ceny są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), zaś dostępne opcje oraz ceny przesyłki widnieją odpowiednio na stronach internetowych i koncie Allegro SOKRATES2711. Do zamówień dołączamy paragon, na życzenie Klienta do przesyłki dołączamy fakturę.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5-6 dni roboczych.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przy odbiorze przesyłki u kuriera (płatność za pobraniem);

– przedpłaty – przelewem bankowym na konto bankowe (Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty wraz z kosztami przesyłki w terminie 7dni od złożenia zamówienia,
w przypadku niespełnienia tego warunku , zamówienie zostaje anulowane),

– gotówkowa – przy odbiorze osobistym w, siedzibie firmy.

 1. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, firma PHU SOKRATES Klaudia Lach ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, licząc od daty jej zawarcia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, PHU SOKRATES Klaudia Lach zwróci wpłacone pieniądze.
 2. Zamówienia realizujemy wg chronologicznej kolejności ich otrzymania.
 3. Klient odbierając dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez klientów niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

IV. REKLAMACJE

 1. Sprzedający (PHU SOKRATES Klaudia Lach ) ponosi odpowiedzialność za niezgodny z umową towar lub w przypadku nienależytego wykonania zamówionej usługi.
 1. Sprzedający (PHU SOKRATES Klaudia Lach ) nie ponosi odpowiedzialność za skody powstałe podczas transportu towaru. Zaleca się sprawdzenie przesyłek z zewnątrz i wewnątrz w obecności Kuriera/Listonosza, w razie uszkodzeń należy spisać protokół szkody w obecności Kuriera/Listonosza.
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, czyli doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Wszelkie reklamacje należy składać wykorzystując w tym celu wypełniony formularz reklamacyjny przesyłany na adres e- mail Klienta który poinformował o chęci dokonania reklamacji lub dostępny pod linkiem. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji Formularz reklamacji i zwrotu (załącznik do regulaminu). Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego, powinny zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 V. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego można zrezygnować i odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W celu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jest to możliwe tylko jeśli produkt jest w stanie niezmienionym (konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym). Termin do odstąpienia od umowy i złożenia na piśmie stosownego, jednoznacznego oświadczenia wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru (załącznik do niniejszego regulaminu).
 2. PHU SOKRATES Klaudia Lach nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, zwroty należy przysyłać bez pobrania. Ewentualne należności wpłacane są na podany numer konta bankowego Klienta w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od otrzymania niezbędnych danych od Klienta.
 3. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a.  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta

 VI. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 1. PHU SOKRATES Klaudia Lach przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie
  z wymogami prawa.
 2. Na naszych witrynach stosujemy pliki cookies, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
 3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  a. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
  b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych
  z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia,
  c. posiadanie aktywnego adresu email,
  d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików cookie.
 4. Kupujący, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. OCHRONA DANYCH

 1. Właściciel przedsiębiorstwa PHU SOKRATES Klaudia Lach zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych”.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji związanych wyłącznie
  z działaniami firmy PHU SOKRATES Klaudia Lach.
 3. Każdy Klient, Konsument, który złożył zamówienie drogą elektroniczną – ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres e-mail sokrates.szkolenia@gmail.com lub sokrates.zabrze@interia.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie, szkolenia-bhp.info.pl, Allegro zakładka „O mnie” i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 1. Spory między Klientem a PHU SOKRATES Klaudia Lach każdorazowo będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla kraju Klienta.
 2. Poniższe załączniki są integralną częścią niniejszego Regulaminu:
 1. PHU SOKRATES Klaudia Lach nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i przerwy w dostępie do strony internetowej szkolenia-bhp.info.pl portalu Allegro związane z problemami technicznymi, konserwacyjnymi, naprawami i innymi przyczynami niezależnymi od właściciela.
 2. W przypadku zainteresowania zamówieniami hurtowymi, prosimy o kontakt na adres e-mail: sokrates.szkolenia@gmail.com

Powyższy Regulamin obowiązuje od 04.2018 r. (jest aktualny)

Pobierz Formularz reklamacyjny