DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Kurs przeznaczony  dla wszystkich zainteresowanych kształceniem na kursach i instruktażach BHP, w tym: specjalistów i inspektorów BHP, Społecznych Inspektorów Pracy, pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Psychologicznych podstaw procesu nauczania
  • Pedagogiki wychowania
  • Metodyki nauczania
  • Zarządzania grupą
  • Procesu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Zgodne z przepisami § 1a pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) przygotowanie dydaktyczne wykładowców i instruktorów prowadzących zajęcia w ramach szkolenia w dziedzinie bhp, można osiągnąć poprzez ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzaju szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

 

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem w formie testu.

Pod opieką wykładowcy uczestnicy szkolenia opracowują konspekt szkolenia stanowiskowego dla wybranego stanowiska pracy.

Cena uzależniona od ilości uczestników.

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs.