Menu Zamknij

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Celem kursu przeprowadzonym w formie samokształcenia kierowanego jest nabycie umiejętności i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki szkolenia osób dorosłych i organizacji szkoleń.

Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą zajęcia szkoleniowe w zakładach pracy w systemie oświaty dla dorosłych w tym także do trenerów, instruktorów, inspektorów bhp, którzy prowadzą szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zalety kursu:

 • umiejętności stosowania w praktyce właściwych (stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania wraz z zastosowaniem środków dydaktycznych,
 • podstawowej wiedzy w dziedzinie dydaktyki kształcenia osób dorosłych,
 • umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.

 

Zakres tematyczny kursu dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 • Wiadomości z zakresu dydaktyki w odniesieniu do osób dorosłych
 • Psychologia uczenia się i nauczania
 • Przygotowanie się wykładowcy, instruktora do prowadzenia zajęć
 • Zasady przekazywania wiedzy w systemie oświaty dla dorosłych
 • Metody prowadzenia zajęć
 • Środki dydaktyczne
 • Zasady sprawdzania wiedzy

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Wygodna forma szkolenia:

 • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
 • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
 • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
 • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
 • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.