Menu Zamknij

Szkolenie online z zakresu metodyki instruktażu stanowiskowego

Internetowe szkolenie, których uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Przeznaczone dla pracowników na stanowiskach  kierowniczych wyznaczonych do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla:

 – nowo zatrudnianych pracowników,

– pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

– studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie technik prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Program szkolenie obejmuje

– Regulacje prawne z zakresu prowadzenia szkoleń BHP.

– Warunki prawidłowego prowadzenia instruktażu stanowiskowego i ocena jego skuteczności

 • podstawowe definicje
 • cele i treści szkolenia
 • zasady nauczania
 • metody nauczania
 • środki dydaktyczne w nauczaniu
 • planowanie i organizacja szkolenia
 • sprawdzanie efektywności szkolenia
 • doskonalenie i samokształcenie.

– Zasady i metody kształcenia dorosłych uczenie się i nauczanie dorosłych – stres w nauczaniu

– Przygotowanie i organizacja programu szkolenia stanowiskowego.

– Prezentacja i omówienie właściwego prowadzenia instruktażu stanowiskowego

 • wzorcowy pokaz
 • samodzielne wykonanie
 • korygowanie błędów
 • ponowne wykonanie.