Menu Zamknij

Okresowa analiza stanu BHP

Obowiązkiem pracodawcy zgodnie z art. 207 KP jest sporządzanie co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Nasi pracownicy sporządzają analizę stanu BHP jest to opis bezpieczeństwa, panującego w zakładzie pracy. Wskazujemy zalety oraz wady organizacji pracy, w danym zakładzie a także zalecamy zmiany w zakresie BHP i dostosowania ich do aktualnych przepisów i zasad BHP.

Każda analiza stanu BHP w Państwa zakładzie przeprowadzona przez naszych pracowników ma na celu nie tylko poprawę warunków BHP ale również powoduje wywiązanie się pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego SOKARTES świadczy profesjonalne usługi z zakresu sporządzania rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wykfalifikowaną i w pełni profesjonalną kadrę pracowników, którzy stworzą dla Państwa firmy roczną analizę stanu BHP.

Każda analiza stanu BHP w zakładzie pracy ma na celu nie tylko poprawę warunków BHP ale również powoduje wywiązanie się pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wywiązanie się z tych obowiązków nie będzie skutkowało możliwością nałożenia mandatu karnego na pracodawcę lub osoby kierujące pracownikami w przypadku kontroli organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Inspekcja Sanitarna.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!