Menu Zamknij

Szkolenie online ze zwalczania pożaru oraz ewakuacji

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia zdrowia i życia w Twojej firmie. W trakcie nauki online kursanci poznają modele postępowań w obliczu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożaru, a także sprzęty i narzędzia niezbędne do gaszenia pożaru.

 

Celem szkolenia z zakresu zwalczania pożaru i ewakuacji  jest zapoznanie pracowników z ochroną przed rozprzestrzeniającym się ogniem.

W trakcie szkolenia  uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z organizacji zabezpieczeń przed groźnym żywiołem.

Szkolenie dotyczy również zagrożenia pożarowego dla danego obiektu, jak również zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się ognia na podstawie charakterystyki zakładu pracy.

Uczestnicy poznają także zasady posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, które mogą znajdować się na terenie zakładu. Ponadto osoby szkolone na kursie dowiedzą się o zasadach postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji.

Program szkolenia dla pracowników, którzy wykonują zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

 1. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
 2. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów.
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
 4. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru.
 5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji.
 6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe.
 7. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego.

Wygodna forma szkolenia:

 • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
 • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
 • Materiały są dostępne cały czas- kursant nie musi się logować przez platformę.
 • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
 • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.