Menu Zamknij

Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 2091 K.P.) w swoim zakładzie pracy musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.

Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000 zł do 30 000 zł.

1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników
b) postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

 

2. PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne.
2. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
4. Zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru
5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji
6. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

Czas trwania szkolenia – 4 lub 8 godzin lekcyjnych.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Szkolenia kończy się napisaniem testu. Na podstawie pozytywnego wyniku testu, zostaną wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie zakończone jest certyfikatem spełniającym wymóg ustawowy.

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs.