Menu Zamknij

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich pracowników i pracodawców

1. Celem szkolenia jest zapoznanie się lub aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników
b) postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

2. PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
2. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz wypadku powstania pożaru.
3. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

Czas trwania szkolenia – 2 lub 8 godzin lekcyjnych

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Uczestnik otrzymuje  zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy.

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs.