W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Pamiętaj, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa.

Jako pracodawca musisz zapewnić pracowniko:

– dostęp do apteczek pierwszej pomocy

– oraz musisz wyznaczyć osoby odpowiedzialne do udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wiedza i umiejętności, które oferują realizowane przez nas kursy pierwszej pomocy może okazać się potrzebna w dowolnym momencie, w bardzo różnych sytuacjach.

Cel szkolenia:

– nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

 

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 – prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia,

 – efektywnie wezwać pomoc

 – ocenić sytuację i stan poszkodowanego

 – podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.

 – należycie wykonywać obowiązki pracownika wyznaczonego do udzielanie pierwszej pomocy i obsługi apteczki, zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy

 

Program kursu przygotowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy.

Szkolenia obejmuje:

– podstawy udzielenia pierwszej pomocy,

– ocena sytuacji i miejsca zdarzenia,

– resuscytacja krążeniowo- oddechowa,

– automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED),

– stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego,

– urazy i krwotoki- podstawowe zasady,

– ćwiczenia.