Menu Zamknij

Szkolenie online z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego, których uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków oraz wyznaczonym do udzielania I pomocy.

Celem kursu online jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Osoba taka po powinna potrafić:

– właściwie ocenić sytuację,

– efektywnie wezwać pomoc w sytuacjach nagłych,

– bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 • meldunek wzywania pomocy
 • sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 • omdlenie
 • napady drgawek – padaczka – epilepsja
 • zadławienia
 • oparzenie termiczne
 • uraz głowy i klatki piersiowej
 • złamania
 • skręcenia i zwichnięcia
 • rana urazowa
 • obce ciało w ranie i oku
 • amputacja urazowa
 • porażenie prądem elektrycznym
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 • pozycja boczna bezpieczna
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO
 • schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO w czasie epidemii COVID-19

Wygodna forma szkolenia:

 • Szkolenie ma formę samokształcenia kierowanego – kursant uczy się samodzielnie.
 • Materiały szkoleniowe wysyłane są na adres mailowy.
 • Materiały są dostępne cały czas – kursant nie musi się logować przez platformę.
 • Uczestnik nie jest ograniczony czasowo – sam decyduje o czasie trwania kursu.
 • Po realizacji kursu wystawiamy zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia i wysłane na podany adres do korespondencji.