kurs na opiekunkę osób starszych

Opieka nad osobami starszymi: Zakres obowiązków, kursy i wymagana wiedza

Zakres obowiązków opiekunki osób starszych

Opiekun osób starszych pełni kluczową rolę w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa osobom starszym. Firma szkoleniowa Sokrates z Zabrza od wielu lat organizuje kursy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Nasz kurs może trwać 40, 80, 100, 120, 160, 210 lub 280 godzin. Opieka nad osobami starszymi jest niezwykle ważna i wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno formalne kursy, jak i doświadczenie praktyczne, są kluczowe dla zapewnienia najwyższej jakości opieki. Pamiętaj, że najważniejsze jest zrozumienie i szacunek dla osób starszych, które opiekujemy. Każda osoba starsza jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, a role opiekuna wymaga empatii, cierpliwości i zrozumienia.

Zakres obowiązków może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb osoby starszej, ale zazwyczaj obejmuje:

  • Pomoc w codziennych czynnościach – w tym zakresie wchodzi pomoc w kąpieli, ubieraniu, jedzeniu, a także utrzymaniu higieny osobistej.
  • Zarządzanie lekami – Opiekun może być odpowiedzialny za przypominanie o czasie przyjmowania leków, monitorowanie skutków ubocznych i utrzymanie komunikacji z lekarzem.
  • Wsparcie emocjonalne – Opiekun często pełni rolę towarzysza, oferując wsparcie emocjonalne i towarzystwo.
  • Pomoc w mobilności – pomoc w poruszaniu się, zarówno w domu, jak i poza nim, jest często wymagana.
  • Zadania domowe –  do obowiązków może należeć gotowanie, sprzątanie, pranie i zakupy. Wszystko powinno być uregulowane umową o pracę.

Kursy opieki nad osobami starszymi

Kursy opieki nad osobami starszymi są doskonałym źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej opieki. Uczestnicy kursów mogą nauczyć się:

  • Podstawowej wiedzy medycznej – wiedza na temat chorób związanych z wiekiem, zarządzania lekami i pierwszej pomocy jest niezbędna.
  • Umiejętności komunikacyjnych – efektywna komunikacja jest kluczowa dla zrozumienia potrzeb osoby starszej i zapewnienia odpowiedniej opieki.
  • Technik radzenia sobie ze stresem – opieka nad osobą starszą może być stresująca. Techniki radzenia sobie ze stresem są ważnym elementem szkolenia.
  • Zasad etyki i praw pacjenta – zrozumienie praw pacjenta i etyki zawodowej jest kluczowe dla zapewnienia godnej i szanującej opieki.

opieka nad osobą starszą

Wymagana wiedza praktyczna i teoretyczna

Opiekun osób starszych musi posiadać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Wiedza teoretyczna obejmuje zrozumienie procesu starzenia się, chorób związanych z wiekiem i zarządzania lekami. Wiedza praktyczna obejmuje umiejętności takie jak bezpieczne przenoszenie i przemieszczanie osoby starszej, gotowanie zdrowych posiłków i zarządzanie sytuacjami awaryjnymi.

Tak, istnieją znaczne różnice w zakresie obowiązków opiekunów osób starszych między różnymi krajami. Te różnice wynikają z wielu czynników, takich jak różnice kulturowe, systemy opieki zdrowotnej, a także różne podejścia do opieki nad osobami starszymi.

Na przykład, definicja opieki pielęgniarskiej różni się między krajami. We wszystkich krajach celem opieki pielęgniarskiej jest świadczenie technicznych działań pielęgniarskich. Niemniej jednak, w Belgii opieka pielęgniarska obejmuje również opiekę osobistą, taką jak mycie, korzystanie z toalety i ubieranie.

W niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozwój opieki nad osobami starszymi znacznie różni się od krajów północnych i zachodnich Europy, tworząc różne reżimy opieki.

W związku z tym, opiekunowie osób starszych muszą być świadomi tych różnic i dostosować swoje podejście do opieki w zależności od kontekstu kulturowego i systemu opieki zdrowotnej danego kraju. Dlatego też, szkolenia i kursy dla opiekunów osób starszych często uwzględniają te różnice, aby lepiej przygotować opiekunów do pracy w różnych środowiskach.

Opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych oraz pielęgniarki pełnią różne, ale często nakładające się na siebie role w systemie opieki zdrowotnej.

Opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych zazwyczaj skupiają się na pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, takich jak kąpiel, ubieranie, jedzenie, a także zapewnianie towarzystwa i wsparcia emocjonalnego. Mogą również pomagać w prowadzeniu domu, takim jak gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów i zarządzanie lekami.

Z drugiej strony, pielęgniarki mają formalne wykształcenie medyczne i są licencjonowane do świadczenia bardziej zaawansowanych usług opieki zdrowotnej. Mogą one obejmować ocenę stanu zdrowia pacjenta, opracowywanie planów opieki, administrowanie lekami, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, a także edukację pacjentów i ich rodzin na temat stanu zdrowia i planu opieki.

Zapotrzebowania na opiekunki osób starszych

Co do zapotrzebowania na opiekunki osób starszych, sytuacja różni się w zależności od kraju:

Niemcy: Według szacunków, do 2035 roku kraj ten będzie potrzebował pół miliona opiekunów, czyli o 120 000 więcej niż obecnie.

Szwajcaria: W Szwajcarii wiele osób starszych woli pozostać w domu, a prywatna opieka nie jest tania. Wprowadzenie pracowników z zagranicy, którzy są skłonni wykonywać pracę za ułamek tej ceny plus zakwaterowanie i wyżywienie, jest oczekiwane.

Belgia: Według najnowszego raportu CSO na temat sytuacji osób starszych w Belgii w 2022 roku, liczba osób w wieku 60 lat i starszych wyniesie 9,8 miliona, co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Holandia: W Holandii 5 na 6 nieformalnych opiekunów w wieku od 18 do 65 lat ma płatną pracę. 11% pracujących opiekunów musi przerywać pracę codziennie lub co tydzień, aby móc zająć się swoimi obowiązkami opiekuńczymi.

Szwecja: Szwecja ma kompleksowy publiczny system opieki długoterminowej dla osób starszych. W 2015 roku liczba łóżek opieki długoterminowej na 1000 osób w populacji w wieku 65 lat i starszych była wyższa niż średnia OECD.

Polska: Według najnowszego raportu GUS na temat sytuacji osób starszych w Polsce w 2022 roku, liczba osób w wieku 60 lat i starszych wyniesie 9,8 miliona, co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zapraszamy na kolejną edycję kursu pedagogicznego dla instruktorów pozaszkolnych form kształcenia w formie stacjonarnej lub samokształcenia kierowanego –  uprawniającego do prowadzenia szkoleń w wybranej branży (np. informatyka, bhp, języki obce, informatyka, fryzjerstwo, kosmetyka itd) w cenie promocyjnej – 990 zł brutto/osoba.

Podobne wpisy