oświetlenie w pracy

Oświetlenie w miejscu pracy na stanowisku biurowym

Dobór odpowiedniego oświetlenia na stanowisku pracy ma kluczowe znaczenie dla komfortu i efektywności wykonywanych zadań. Odpowiednie natężenie światła wpływa na wzrok, koncentrację oraz ogólny komfort pracy. Istotne jest więc zapewnienie odpowiednich warunków oświetleniowych, a przepisy dotyczące norm oświetlenia na stanowisku pracy mogą być użyteczne jako wytyczne przy dokonywaniu wyboru.

Natężenie światła to ilość światła docierająca do określonej powierzchni, mierzona w luksach (lx). Normy dotyczące natężenia oświetlenia na stanowisku pracy są określone w przepisach, które zawierają wytyczne dla różnych rodzajów działań oraz rodzajów pomieszczeń.

Oświetlenie w przepisach BHP

Podsumowując, wybór właściwego natężenia światła dla danego typu pracy powinien opierać się na przepisach oraz standardach dotyczących oświetlenia na stanowisku pracy, zapewniających odpowiedni komfort i efektywność wykonywanych zadań. Są to:

  • Kodeks Pracy;
  • Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
  • PN-EN 12665:2008: Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia;
  • PN EN 12464–1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – Miejsca pracy we wnętrzach);
  • PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego;
  • PN-84/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym;
  • Oraz PN-84/E-0203: Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.

Zapewnienie właściwego oświetlenia na stanowisku pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywności pracowników. Brak odpowiedniego natężenia światła może prowadzić do zmęczenia wzroku, zmniejszonej koncentracji oraz zwiększonego ryzyka wypadków i błędów w pracy. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają interes w zapewnieniu odpowiednich warunków oświetleniowych, co przekłada się na wydajność oraz komfort pracy.

Normy dotyczące oświetlenia miejsca pracy

Normy dotyczące oświetlenia na stanowisku pracy uwzględniają różnorodność wykonywanych zadań oraz rodzaj pomieszczenia, w którym pracownicy pracują. Odpowiednie natężenie oświetlenia, mierzone w luksach, różni się w zależności od rodzaju pracy. Przykładowo, pracownik korzystający z komputera potrzebuje niższego natężenia światła (500 lux), niż spawacz (300 lux) czy lakiernik (1000 lux).

Dobór właściwego natężenia oświetlenia wymaga precyzji i uwzględnienia specyfiki wykonywanych zadań oraz pomieszczenia. Pomiar natężenia oświetlenia można przeprowadzić przy użyciu luksomierza, jednakże warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zapewnią rzetelne badania i doradztwo w zakresie optymalnego oświetlenia.

Odpowiednie oświetlenie na stanowisku pracy to kluczowy czynnik wpływający na komfort, zdrowie i wydajność pracowników. Dlatego też należy zadbać o zapewnienie właściwych warunków oświetleniowych, dostosowanych do konkretnych potrzeb oraz norm określonych przepisami.

Nie zapominajmy również o ergonomicznym ustawieniu monitorów komputerowych oraz o odpowiedniej organizacji przestrzeni pracy, aby uniknąć odblasków światła na ekranach i zmniejszyć napięcie oczu. Odpowiednia dbałość o warunki oświetleniowe na stanowisku pracy nie tylko poprawia komfort i wydajność pracowników, ale także przyczynia się do zapobiegania problemom zdrowotnym związanym z pracą przy komputerze.

Podobne wpisy